تاسوعا و عاشورای 92

ما هم مثل بقیه تاسوعا و عاشورای امسال رو گذروندیم،چیز متفاوتی نداشت و مثل همیشه بود،شب تاسوعا ساعت دو نیمه شب با هستی رفتیم خونه ی دوستم و آش شله قلمکارشون رو هم زدیم و دعا کردیم و برگشتیم خونه،صبح تاسوعا اول رفتیم آش مون رو که حاضر شده بود گرفتیم و از اونجا ظهر تاسوعا رفتیم خونه ی عمو کوچیکه هستی خانوم که نذری پزون بود،از اونجا هستی رو گذاشتیم خونه ی مامانم که شب رو پیش کیان و کیارش پسرخاله هاش بمونه و مثل همیشه آتیش بسوزونن (اینا کی میخوان بزرگ بشن و وقتی بهم میرسند اینقدر اذیت نکنند ...)،خودم و محمود اومدیم خونه و ماشین رو گذاشتیم و پیاده رفتیم تا سر کوچه شکر و پودر کاکائو برای نذری روز عاشورامون خریدیم و برگشتیم(هوا بسیار بارونی و عالی بود و جون میداد برای نفس کشیدن و قدم زدن، ولی من خسته تر از اون بودم که حس پیاده روی داشته باشم)

صبح عاشورا هم رفتیم خونه ی مامانم و شیر کاکائو رو درست کردم و دادم محمود برد داد به هیات و بچه ها رو برد بیرون،من و مامان و بیتا هم یکسر رفتیم به عزیزم زدیم و تا ظهر برگشتیم ،عصر رضا اینا هم اومدند و بعد از شام اومدیم خونه و ...


بچه ها ظهر عاشورا با یکی یک بسته خرمای نذری مادرجون
گویا کلی دعوا کردن با هم ٬سر اینکه کی خرما جلوی کی بگیره و این قسمت ماله منه تو برو اونور خرما بده و ...


هستی و کیان در حال پخش خرما ،کیارش کجا رفته خدا میدونه

پی نوشت 1:از امروز امتحانای هستی شروع شد و با این بادی که به پشتش میخوره مدام و سر به هوایی هاش،امیدوارم نمرات خوبی بتونه بگیره و ...
اگر کسی رو خیلی دوست داری امتحانش نکن که ببینی اون چقدر دوستت داره !
اول خودتو امتحان کن، ببین تحملش رو داری بفهمی دوستت نداره؟! شاید تو…
سکوت میان کلامم باشی!
دیده نمیشوی
اما من تو را احساس می کنم!
شاید تو ….
هیاهوی قلبم باشی!
شنیده نمیشوی
اما من تو را نفس می کشم! 
از انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد

آن ها قـــادرند ناگهــــــانی،

دیگــــر گــریـه نکـننــد؛


دوسـت نــداشتـــه بــاشـنـــد؛

و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد،

حتـــی زنــدگــــی

خدایا دلم پر از آرزوهای بزرگ است و دستم خالی.

یا به کرمت دستم را پر کن

یا دلم را

از آرزوها خالی ...

/ 0 نظر / 20 بازدید