روزت مبارک کودکممممممممممممم - هستی شیرینی زندگی مامان و بابا
شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
روزت مبارک کودکممممممممممممم

کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود !

کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم !

کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم !

هر کودک ، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر ، خانه ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده است

 این خنده هایی که طعم عسل می دهند و قلب آسمان را آب می کنند ، ای کاش همیشه در چهره هایتان باقی بمانند !

هستی عزیزم٬ قربونت برم٬ روزت مبارکککککک

روز کودک به تمام کودکان دنیا٬مخصوصا کودکان دنیای وبلاگستان مبارک

 

آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه

آدمی می رود امــا نـمی میـرد!

مـی مـــانــد

و نبـودنـش در بـودن ِ تـو

چنـان تـه نـشیـن می شـود

کـه تـــو می میـری

در حالـی کـه زنــده ای …

دلتون شاد و لبتون همیشه خندان

+ نوشته شده توسط مامان نوشین در ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ